ZARZĄD

ZARZĄD ODDZIAŁU

PREZES:                             Beata KACZMAREK

WICEPREZES:                    Anna RADOMSKA

WICEPREZES:                    Feliks ŻOGAŁA

SKARBNIK:                         Aleksandra DELIJEWSKA

SEKRETARZ:                      Bożena GOLANKA

CZŁONEK ZARZĄDU:        Stefan JASTRZĘBSKI

                                             Jarosław KOZIEŁ

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY:          Piotr KUBALA

CZŁONEK:                           Dominika PYĆ

                                              Łukasz SKWARA

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY:          Krystian WŁOSEK

CZŁONEK:                           Piotr GAPYS

                                              Magdalena JANIK