PRZYDATNE LINKI

PRZYDATNE LINKI

INSTYTUCJE

 

 1. Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl/

 2. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach www.katowice.oip.pl/

 3. Główny Inspektor Sanitarny www.gis.gov.pl/

 4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach www.wsse.katowice.pl/

 5. Urząd Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl/

 6. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/

 7. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl/

 8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl/

 9. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl/

 11. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/

 12. Rada Ochrony Pracy http://rop.sejm.gov.pl/

 

 

PRASA BHP

 

 1. ATEST www.atest.com.pl/

 2. Praca i zdrowia www.pracaizdrowie.com.pl/

 3. Przyjaciel przy pracy www.przyjacielprzypracy.pl/

 4. Promotor BHP http://promotor.elamed.pl/

 

INNE

 

 1. POCH - karty charakterystyki http://www.poch.com.pl/1/karty-charakterystyk,0,0

 2. Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/