NUMER KONTA I SKŁADKI

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Wszystkie płatnosci związane z członkostwem w Stowarzyszeniu prosimy przelewać wyłącznie na konto bankowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP o/Katowice:

44 2030 0045 1110 0000 0227 0180
 

Adres :  40-007 Katowice; ul. Bankowa 8

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki płatne do końca stycznia za cały rok - 120 zł,

lub dwie raty po 60 zł - pierwsza do końca stycznia, druga do końca czerwca.

 

UWAGA:

W czasie naszych spotkań wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane !

Wypisując przelew należy podać tytuł płatności, np. składki członkowskie za I półrocze 2019 r, za udział w szkoleniu lub konferencji, itp. oraz dane osoby za którą dokonujemy wpłaty, np. wpłata za p. Jana Kowalskiego.