Szkolenie online z zakresu „Substancji psychoaktywnych i uzależnień”

2020-12-17

W dniu 9 grudnia 2020 r. Zarząd OSPS BHP w Katowicach zorganizował szkolenie online z zakresu „Substancji psychoaktywnych i uzależnień”.

Zajęcia poprowadzili sierżant sztabowy pani Daria Łosicka specjalistka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pan Lech Cierpioł Dyrektor Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich. Wykładowcy w sposób bardzo szeroki omówili problemy osób uzależnionych. Pani sierzant omówiła zagadnienia związane z zażywaniem dopalaczy i narkotyków zwracając uwagę na zachowania osób uzależnionych, sposobów zażywania i przechowywania tych substancji. Omówiła jak można rozpoznać te subsancje i osoby, które je zażyły oraz jak postępować w przypadku wykrycia u pracownika substancji psychoaktywnych lub będących pod ich wpływem. Pan Dyrektor szeroko przedstawił problem uzależnień, nie tylko związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz ich wpływ na psychikę i zachowanie człowieka w tym również w środowisku pracy. Szkolenie było bardzo interesujące ponieważ prelegenci omawiając zagadnienia posługiwali się licznymi przykładami z pracy zawodowej. Miło nam było "gościć" na szkoleniu przedstawicieli z innych oddziałów stowrzyszenia.

Członek Zarządu

Oddziału OSPSBHP w Katowicach

ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

www.katowice.ospsbhp.pl

signature_30032352