„Przygotuj swoje miejsce pracy na COVID - 19”.

2020-03-11

Ważne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

1. Aktualna lista krajów zagrożonych koronawirusem jest dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: gis.gov.pl, - każda osoba powracająca z tych krajów ma bezwzględny obowiązek telefonicznego powiadomienia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w miejscu zamieszkania. Wykaz telefonów dostępnych przez całą dobę jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach: www.wsse.katowice.pl

2. Osoba, która wróciła z tych krajów w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, jak: gorączka powyżej 38o C, kaszel, duszności, powinna zadzwonić na nr 112 informując o dolegliwościach, lub własnym pojazdem samemu udać się do oddziału obserwacyjno – zakaźnego w najbliższym szpitalu. W przypadku korzystania z przejazdu pojazdem bliskiej osoby należy podjąć działania w celu zabezpieczenia tej osoby przed zakażeniem. Po powrocie pojazd należy zdezynfekować środkiem zabijającym bakterie i wirusy lub, np. 70% spirytusem. Kategorycznie zabronione jest korzystanie ze środków komunikacji masowej.
WSSE w Katowicach podaje, że aktualnie w województwie śląskim znajduje się 7 szpitali, w których zorganizowano oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne. Łączna liczba łóżek w w/w oddziałach wynosi 203.

 • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
 • Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69,  32 755 53 73 (do 75);
 • Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, Tel. 32 67 402   00,32 674 0 291, 32 674 02 92.
 1. Osoby, które kontaktowały się z powracającymi z rejonów zagrożonych koronawirusem u których wystąpiły dolegliwości chorobowe winny niezwłocznie telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną właściwą do miejsca zamieszkania i udać się do lekarza celem otrzymania zwolnienia lekarskiego na okres 14 dniowej kwarantanny.
  W czasie kwarantanny osoba powinna stale przebywać w domu. Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przekazuje informacje o osobach poddanych kwarantannie do odpowiednich służb, które prowadzą kontrolę i w przypadku nie stosowania się do w/wym. zaleceń będą w stosunku do tych osób zastosowane sankcje karne. 
 2. W celu profilaktyki przed zakażeniem koronawirusem należy bezwzględnie przestrzegać reżimu higienicznego przez częste, dokładne mycie i odkażanie rąk. Częste odkażanie miejsc, z którymi mają kontakt inne osoby, np. klamki drzwi, wyłączniki, toalety czy inne powierzchnie. Unikanie dotykania własnymi rękami twarzy, ust, wkładania palców do ust itp.
 3. Zachować bezpieczną odległość – powyżej 1 metra od osób które kaszlą i kichają.
 4. Unikać udziału w imprezach masowych i innych skupiskach ludzi, jak koncerty, zawody sportowe, szkolenia itp., aktualnie w wielu przypadkach organizatorzy i zarządcy obiektów odwołują ich organizację do zawieszenia prowadzonej tam działalności włącznie.   
 5. Z powodu dalszego rozprzestrzeniania się koronowirusa należy słuchać i stosować się do informacji podawanych w środkach masowego przekazu oraz dostępnych na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, lub pod specjalnym adresem: www.gov.pl/koronowirus
 6. Koronowirus jest zaliczany do grupy 3 zagrożenia – należy pojąć działania zgodnie z zapisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81 poz.716 z późn. zm.)..

      Najważniejsze informacje dotyczące zagrożenia epidemiologicznego nowym koronawirusem oraz profilaktyce przekazały przedstawicielki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach – Pani Renata Cieślik-Tarkota, Kierownik Oddziału Epidemiologii oraz Pani Arleta Mrugała z Oddziału Higieny i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi oraz przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach – Inspektor Pracy Pan Rafał Wójcicki, który omówił prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w kontekście zagrożenia koronawirusem.

     Z przykrością informujemy:

 1. Z powodu dużego zaangażowania prelegentów WSSE w Katowicach związanych z koronowirusem przedstawiono tylko jedą krótką prazentację, na którą Zarząd Oddziału OSPS BHP w Katowicach nie otrzymał zgody na jej udostępnienie. 
 2. W związku z zaistniałą sytuacją, decyzją Zarządu OSPS BHP Oddział w Katowicach odwołano spotkania członków oddziału:
 • Planowane na dzień 20 marca 2020 r.
 • Szkolenie wyjazdowe w dniach 8 - 10 maja 2020 r. (ponadto będzie to dzien wyborów Prezydenta RP o czym planując nie wiedzieliśmy).

 

Stefan Jastrzębski

Członek Zarządu

Oddziału OSPSBHP w Katowicach