OSPS BHP Oddział w Katowicach - wyniki konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”.

2020-08-28

OSPSBHP po raz pierwszy organizowało konkurs „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”. Partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, co niewątpliwie podnosi rangę wydarzenia.

 Jego główny cel to promocja najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP, wyróżniających się szczególnie wartościowymi osiągnięciami, dzięki którym przyczyniają się do kształtowania odpowiedniego środowiska pracy i faktycznie pełnią rolę najlepszego doradcy swego pracodawcy. Konkurs miał etap regionalny, organizowany przez oddziały stowarzyszenia w partnerstwie z okręgowymi inspektoratami pracy, oraz krajowy przy udziale zarządu głównego i Głównego Inspektoratu Pracy.

W Katowicach wyłoniono już laureatów i przyznano nagrody. Uroczystość uhonorowania odbyła się 21 sierpnia 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy i wzięli w niej udział przedstawiciele OIP: Pan Piotr Kalbron – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy, Pan Adam Wąsowski – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Pani Katarzyna Bzdura – Nadinspektor Pracy, Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji, a także laureaci z OSPSBHP oraz przedstawiciele zarządu oddziału w Katowicach: Beata Kaczmarek – Prezes Zarządu Oddziału, Bożena Golanka – Sekretarz Zarządu Oddziały, Jarosław Kozieł – Członek Zarządu Oddziału.

Laureaci etapu regionalnego w konkursie:

I miejsce zdobyła Pani Patrycja Kabiesz pracująca w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w restrukturyzacji „Jan Bielesz” Sp. z o.o. Pani Patrycja przygotowała obszerną aplikację zawierającą opis podjętych przez nią działań w zakładzie pracy, wprowadzonych innowacji i dobrych praktyk. Materiał ten został wzbogacony o artykuły opracowane w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej dotyczących badań integracyjnych czynników ergonomicznych i efektywnościowych oraz roli wskaźników behawioralnych w ocenie efektywności procesów pracy w branży spożywczej. Pani Patrycja w doskonały sposób łączy bardzo konkretną praktykę zawodową z działalnością naukową. W tej aplikacji kapituła konkursowa doceniła multidyscyplinarny charakter osiągnięć związanych z kreowaniem bezpiecznego środowiska pracy.

II miejsce zajął Pan Krystian Włosek z Firmy Rosomak S.A. Prezentacja Pana Krystiana zawierała przykłady wielu rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa w firmie, w której wszystkie wskaźniki związane z tym obszarem są na naprawdę wysokim poziomie. Praca Pana Krystiana jest świetnym przykładem na rolę efektywnej współpracy pomiędzy służbą BHP, pracodawcą, kierownictwem i pracownikami. Kapituła zwróciła uwagę na holistyczne i procesowe podejście do budowania kultury bezpieczeństwa w Rosomaku.

III miejsce zdobył Pan Cezary Koczorski reprezentujący Firmę Bio-Eko, pełniący obowiązki służby BHP zarówno na podstawie umowy o pracę oraz jako niezależny specjalista. Aplikacja Pana Cezarego dowodzi wielowymiarowej współpracy z jednej strony z instytutami ochrony pracy i medycyny pracy, a z drugiej z zakładami pracy, gdzie propaguje wiedzę i dobre praktyki. Kapituła konkursowa doceniła nadzwyczajne zaangażowanie w popularyzowanie zagadnień bezpieczeństwa pracy w różnych branżach.

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Pani Jadwiga Żyłka z Firmy Lentex S.A., mająca na swoim koncie wieloletnią, pełną osiągnięć karierę zawodową. Dla kapituły konkursowej szczególnie ważne było niezwykle dojrzałe i nastawione na kooperację podejście do obowiązków zawodowych. Pani Jadwiga jawi się jako przykład doskonałej specjalistki z pełną satysfakcją realizującej się zawodowo, która swoim dorobkiem chętnie dzieli się ze współpracownikami.

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Mimo, że bardzo duża dywersyfikacja nadesłanych kandydatur była sporym wyzwaniem dla kapituły konkursowej, to jednak cieszy nas, że w tym gronie znalazły się osoby z różnymi osiągnięciami.

Mam nadzieję, że miejsce na podium w tym konkursie będzie dla finalistów jednym z wielu dowodów ich wysokich kompetencji zawodowych.

Finaliści otrzymali statuetki, a zdobywcy I i II miejsca również obrazy, które powstały w ramach projektu prowadzonego przez Firmę Faraone Poland, będącą od lat partnerem stowarzyszenia.

Podczas spotkania odbył się także finał konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” od lat organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jestem przekonana, że kolejne edycje konkursu będą cieszyły się rosnącymi popularnością i prestiżem, a dla osiągających w nim laury specjalistów ds. BHP będą dowodem nadzwyczajnego uznania.

 

Z poważaniem

Beata Kaczmarek

Prezes Zarządu

Oddziału OSPSBHP w Katowicach

ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

www.katowice.ospsbhp.pl

signature_173001891   signature_1102641498